Upozorenje o riziku: Molimo Vas da obratite pažnju da su informacije o investicijskim prilikama i na web stranici namijenjene isključivo u svrhu oglašavanja i marketinga, nisu sveobuhvatne i ni pod kojim uvjetima se ne mogu smatrati izravno ili neizravno, eksplicitno ili implicitno, kao savjeti za investiranje, ponuda ili prijedlog investicijske strategije za financijski instrument. Svako navođenje bilo kakvog prijašnjeg performansa ili simuliranog prijašnjeg performansa na web stranici ne predstavlja predikciju budućih rezultata. ograđuje se od svake odgovornosti za gubitke i troškove koji proizlaze iz ili su povezani s transakcijama klijenata u financijskim instrumentima i/ili kripto sredstvima. i osobe uključene, uključujući njihove poslovne partnere, zaposlenike ili radnike naše tvrtke, ne garantiraju točnost, valjanost, ažurnost ili potpunost informacija/podataka koje pružaju treće strane te nisu odgovorni za bilo kakve gubitke nastale ulaganjem na temelju takvih informacija/podataka. Detaljne informacije o investicijskim prilikama možete dobiti od naših kolega. Također, molimo Vas da imate na umu da su CFD-ovi složeni instrumenti s visokim rizikom brzog gubitka novca zbog poluge, a digitalni fondovi kao neregulirani, decentralizirani i iznimno volatilni instrumenti nose značajne rizike i mogu izgubiti sav uloženi kapital. Stoga, molimo Vas da pažljivo razmislite da li zaista razumijete kako CFD-ovi i digitalni fondovi funkcioniraju i možete li priuštiti visoki rizik gubitka novca. Molimo Vas da pažljivo pročitate detalje mogućih rizika u vezi s tim!